ساخت انواع فیلترهای بی بو کننده گاز lpg _CNG جهت استفاده برای صنایع اسپری سازی و صنایع تولید ظروف فوم یکبار مصرف